Support

Downloads

EU – Declaration of Conformity

Quick Start Guide

Warranty Card

Ofta Förekommande Frågor

Vid Ensamarbete

För att öppna använda lösenord 1122, kan du sedan ställa in ett nytt lösenord från inställningar i App.

När kommer Android™ 6 finnas tillgänglig?

DEWALT MD501 är förberedd för Android™ 6 och när det är klart kommer en uppdatering skickas direkt till din mobiltelefon som en trådlös uppdatering.

Hur ansluter jag min MD501 till min dator?

Windows

 • Se till att telefonen är påslagen
 • Använd den medföljande USB-kabel för att ansluta
 • Inga drivrutiner behövs
 • Säkerställ att Windows-uppdateringar har installerats och är aktuella.

Anslut din telefon till din dator med medföljande USB-kabel. När du är ansluten, kontrollera telefonen och välj antingen “USB-minne” eller “Medieenhet (MTP)” enligt dina behov.

När du har gjort det, bör du kunna se filkatalogen i din MD501 och “dra och släpp” filer som bilder, video, musik m.m. till och från telefonen.

Mac OS

 • Se till att telefonen är påslagen
 • Använd den medföljande USB-kabel för att ansluta
 • Inga drivrutiner behövs
 • Du måste ladda ner “filöverföring Android™” och följa samma steg som de för Windows-användare.
 • Se till att Mac OS är installerat och aktuellt.

Min skärm har blivit svart och svarar inte på touchknappar

För det första måste du kontrollera att din telefon är laddad och påslagen (anslut din telefon till strömförsörjningen och indikatorlampan uppe till vänster på skärmen kommer visas blå eller röd).

Om telefonen är laddad och påslagen och skärmen fortfarande är svart, då måste du göra en “mjuk återställning”

 1. Håll ned strömbrytare / nyckel i 20 sekunder
 2. Telefonen kommer att starta om en och gul DEWALT-laddningsskärm borde visas
 3. Telefonen borde ha återgått till normal drift
 4. Om detta inte sker, upprepa åtgärden minst tre gånger

Hur uppgraderar jag till den senaste versionen av programvaran?

Titta i Inställningar, sedan Om telefonen, sedan Trådlös uppdatering och slutligen Söka efter uppdatering. Det kommer då att tala om för dig om du har den senaste versionen eller om du behöver ladda ner den.

Du kommer att behöva säkerhetskopiera alla dina data innan du utför uppdateringen eftersom den kommer att skriva över data i telefonen. Vänligen se till att du har minst 30 % batteri kvar och att du utför uppdateringen över wifi och inte startar om eller rör enheten när uppgraderingen har börjat. Uppgraderingen tar cirka 10 minuter.

Jag får ingen nätverkssignal och kan inte ringa / ta emot samtal?

För det första måste du kontrollera att du har monterat SIM-kortet / SIM-korten ordentligt i SIM-facken och sedan kontrollera att enheten känner igen SIM-korten

 1. Gå till Inställningar
 2. Välj SIM-korten
 3. Om din nätoperatör och mobilnummer visas under SIM-kortplats 1; SIM-kortplats 2 eller båda, aktivera skjutreglaget till höger om varje
 4. Tryck på Retur
 5. Välj Mera
 6. Välj Mobilnät
 7. Välj Nät från skärmmenyn
 8. Välj “Föredraget nätverkstyp” – se till att detta motsvarar den tjänst som tillhandahålls enligt ditt kontrakt
 9. Genomför samma procedur för det andra nätverket (om 2 SIM-kort används)
 10. Stäng av och starta om enheten

Det är alltid tillrådligt att starta om enheten för att uppdatera nätverksanslutningarna.

Om du fortfarande upplever problem, se till att flygplansläget inte är aktiverat

 1. Gå till Inställningar
 2. Välj Mera
 3. Flygplansläge – se till att den är i Avstängt läge

Jag kan inte ansluta till Internet eller skicka / ta emot data?

För det första måste du se till att data är en del av ditt avtal med din nätoperatör. Om det är, aktivera data på enheten

 1. Gå till Inställningar
 2. Välj SIM-korten
 3. Under “Föredraget SIM för” – “Mobildata” Välj ditt föredraget nätverk-SIM för data
 4. Tryck på Retur
 5. Välj Dataanvändning
 6. Välj föredraget Nätverk från skärmmenyn
 7. Aktivera Mobildata
 8. Du kan välja att ställa in en databegränsning för att få en varning från enheten när den når din datatilldelning.

Det är alltid tillrådligt att starta om enheten för att uppdatera nätverksanslutningarna.

Om du fortfarande inte kan ta emot eller skicka data, då måste du kontrollera / ange APN:erna för ditt nätverk manuellt – dessa kan fås från nätoperatören (vanligen webbplats), och sedan

 1. Gå till Inställningar
 2. Välj Mera
 3. Välj Mobilnät
 4. Välj Nät från skärmmenyn
 5. Välj “Föredraget nätverkstyp” – se till att detta motsvarar den tjänst som tillhandahålls enligt ditt kontrakt
 6. Välj APC – åtkomstpunktsnamn
 7. Tryck på Nätverksnamn, detta kommer att hämta upp “Redigera åtkomstpunkt” – ange nätverkets APN-information
 8. Tryck på Retur
 9. Genomför samma procedur för det andra nätverket (om 2 SIM-kort används)
 10. Stäng av och starta om enheten

Om det fortfarande inte finns någon dataanslutning då måste du kontakta din nätoperatör för att kontrollera att det inte finns något problem eller om tjänsten i ditt kontrakt har stängts av

Jag har problem med ljudkvaliteten när jag ringer / tar emot samtal?

Det finns ett antal externa faktorer som kan påverka ljudkvaliteten när du ringer / tar emot samtal

 1. Om det inkommande samtalet har dirigerats långa avstånd och genom ett antal tjänsteleverantörer
 2. Hårdvaru- och mjukvaruskillnader mellan enheter kan påverka teknisk prestanda och samtalskvalitet
 3. Den omgivande miljön i vilken samtalet rings eller tas emot, särskilt bakgrundsbrus från trafik i tätorter eller stora köpcentra och flygplatser, kommer att påverka ljudmottagning och kvalitet

MD501 är konstruerad och byggd för att uppfylla de stränga tekniska och säkerhetsmässiga normer som fastställts av nationella och internationella organ, CE-godkännandet verifierar att MD501 uppfyller dessa standarder och i synnerhet att ljudnivåerna är inom säkra driftsgränser.

Om du trots det upplever ihållande problem med ljudkvaliteten rekommenderar vi:

 1. Justera volymens +/- knapparna medan du ringer eller tar emot ett “live” samtal för att ställa in en tillfredsställande nivå
 2. För ytterligare förfining av ljudkvalitet
  1. Gå till Inställningar
  2. Välj Ljud & meddelanden
  3. Välj Ljudförbättring

Hur länge borde en batteriladdning räcka?

Fungerande varaktighet hos ett fulladdat batteri beror på vad enheten används för, och i synnerhet med en smartphone, stora mängder data och streaming (t.ex. video, surfa på Internet etc.) kommer att dränera batteriet mycket snabbare än om enheten bara används för att ringa samtal.

För det första, se till att du har följt instruktionerna i Snabbstartshandbok – låt batteriet ladda ur helt innan du laddar helt i åtminstone de första 3 laddningscykler. Om du inte har gjort detta kan det påverka sensorn med vilken batteriet beräknar procent tillgänglighet och återställer för laddning. (Detta kommer att kontrolleras om enheten uppges ha batteri- / laddningsproblem och om det inte har gjorts rätt kan det anses vara användarfel).

För bästa resultat bör batteriet alltid laddas ur helt och laddas fullt, men följande är några tips som hjälper dig att optimera prestandan hos din smartphone:

 1. Optimera bildskärmens ljusstyrka
  1. Gå till Inställningar
  2. Välj Display
  3. Antingen minska nivån i “Ljusstyrka” eller Aktivera “Adaptiv ljusstyrka”
 2. Stäng av funktioner som inte används, till exempel Bluetooth; SIM2; GPS
 3. Trycka och hålla ner menyknappen visar öppna appar. Dessa kan sedan stängas av genom att “svepa” dem åt vänster eller höger.

Om du fortfarande har batteriproblem, återställ enheten till de ursprungliga inställningarna, enligt “Hur kan jag göra en fabriksåterställning av enheten” nedan.

Jag upplever att min enhet är långsammare än väntad?

Prestandan hos en enhet är i hög grad påverkad av vad enheten används för och i synnerhet kommer ett stort antal lagrade appar begränsa tillgängligt minne för bearbetning och öppning av datastreaming (t.ex. kartor / navigation, video, surfa på Internet etc.) och kommer att skapa prestandakonflikter.

Följande är några tips som hjälper dig att optimera prestandan hos din smartphone:

 1. Stäng av funktioner som inte används, till exempel Bluetooth; SIM2; GPS
 2. Stäng appar som inte används (det finns vissa appar, t.ex. nyhetsapps som när de en gång har aktiverats fortsätter att köras i bakgrunden även om du kanske tror att du har avslutat dem).
 3. Trycka och hålla ner menyknappen visar öppna appar. Dessa kan sedan stängas av genom att “svepa” dem åt vänster eller höger.
 4. Avinstallera appar som inte längre används.

Om du fortfarande har prestandaproblem, återställ enheten till de ursprungliga inställningarna, enligt “Hur kan jag göra en fabriksåterställning av enheten” nedan.

Hur kan jag göra en fabriksåterställning av enheten?

Obs: För det första, säkerställ att du har säkerhetskopierad alla dina data till säker förvaring (t.ex. SD-kort, PC, Cloud-lagring)

 1. Gå till Inställningar
 2. Välj Backup & Återställ, välj “Återställ standardinställningar”.
 3. Välj “Återställ telefon”, och “Radera allt”.
 4. Enheten kommer då att starta om.

Kan jag använda enheten när jag bär handskar?

 1. Gå till Inställningar.
 2. Välj Visningsalternativ och aktivera “Handsk-läge”

Kan jag välja Handsk-läge för bättre respons när jag bär handskar?

 1. Gå till Inställningar
 2. Välj “Handske”
 3. Klicka på

Hur kopplar jag ihop med andra enheter med Bluetooth?

 1. Gå till Inställningar
 2. Välj Bluetooth
 3. Aktivera Bluetooth (reglageknappen uppe till höger på skärmen)
 4. Ett meddelande “Tillgängliga enheter” visas och Bluetooth söker efter närliggande enheter
 5. Välj den enhet du vill ansluta till i listan som visas.
 6. Bekräfta lösenordet som visas på din enhet och att enheten du vill koppla ihop med är densamma och välj sedan “Para ihop” på båda enheterna.

Hur kan jag överföra data till en annan enhet via Bluetooth? (t.ex. bilder, dokument eller kontakter)

Exempel: för bilder:

 1. Gå till menyn Galleri.
 2. Välj den mapp som innehåller den fil som du vill överföra.
 3. Välj den bild som du tänker vidarebefordra, välj Dela-ikonen högst upp på sidan,
 4. Välj Bluetooth-enheten du vill skicka till
 5. Välj enheten att skicka till och skicka.

För andra fil- / dataöverföringar, välj objektet som du vill dela och följ ovanstående.

Hur använder jag min enhet för att ansluta till Bluetooth internetdelning?

Obs: Bluetooth internetdelning är föremål för data som ingår i paketet med din nätoperatör.

 1. Gå till Inställningar
 2. Välj “Mera”
 3. Välj “Internetdelning och bärbar hotspot”.
 4. Välj “Internetdelning via Bluetooth”, gå tillbaka till föregående skärm och sedan ännu en gång tillbaka till inställningsfönstret.
 5. Välj Bluetooth för att antingen göra enheten upptäckbar eller välj den enhet som du vill dela med i listan som finns

Nästa steg:

 1. På den enhet som du vill ansluta till sök efter Bluetooth-enheter
 2. Välj din enhet och ansluta till den.
 3. När enheten är ansluten och drivrutinerna har installerats, klicka på enheten i listan över anslutna enheter.
 4. Klicka på ikonen Inställningar (kugghjulet till höger om enhetens namn), välj “Använd för Internet-åtkomst”, klicka på OK
 5. Internetdelning komplett.

Hur delar jag min enhet som en Wi-Fi-hotspot?

Obs: Wi-Fi-hotspot är föremål för data som ingår i paketet med din nätoperatör.

 1. Gå till Inställningar
 2. Välj “Mera”
 3. Välj “Internetdelning och bärbar hotspot”.
 4. Välj “Wi-Fi-hotspot”
 5. Slå på
 6. Välj “Ställ in Wi-Fi-hotspot”
 7. Skapa lösenord och SPARA

Nästa steg:

 1. På den enhet som du vill ansluta Gå till Inställningar
 2. Välj Wi-Fi, klicka På
 3. Välj Wi-Fi-hotspot-enhet från listan på tillgängliga, tryck på Anslut
 4. Ange Lösenord, tryck på Anslut
 5. Anslutning klar.

Hur hittar jag mitt IMEI-nummer?

 1. Detta kan hittas på utsidan av lådan som du har fått telefonen i och utgör en del av godkännande-etikett.
 2. Om IMEI inte är tillgänglig, mata in *#06# i enheten via telefonens tangentbord och en pop-up-ruta visar enhetens IMEI.

Teknisk Support

Om dessa FAQs inte löser problemet, klicka här för Teknisk Support